Mijn inkomen verandert

Als u plots een veel lager inkomen heeft, kan u een aanpassing van uw huurprijs vragen. Uw gezinsinkomen van de laatste 3 maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor uw huurprijsberekening.

Kom langs tijdens een contactmoment of maak een afspraak. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste 3 maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. U moet namelijk bewijzen dat uw gezinsinkomen daalde. 

Mijn inkomen verandert door de coronacrisis

Uw inkomen daalde door de coronacrisis. Dan kan u nu al een aanpassing van uw huurprijs vragen. Uw gezinsinkomen van de laatste 3 maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor uw huurprijsberekening.

Hoe vraagt u de huurprijsvermindering?

Bezorg ons de nodige documenten.

  • Stuur ons een attest of bewijs, bijvoorbeeld van de RVA, uw werkgever, de bank, uitbetalingsinstelling of mutualiteit, waaruit blijkt dat uw inkomen daalde door de coronamaatregelen of door ziekteverlof door het coronavirus. Dit moet een attest of bewijs zijn van de laatste maand.
  • Bezorg ons ook de bewijzen van uw inkomen waarop we uw huidig inkomen kunnen berekenen.
  • Heeft u nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand? Dan moet u ook uw loonfiche van die maand bezorgen.
  • Zijn er nog andere personen in uw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD,…).

Stuur ons alle documenten via de post of via email (klantenrelaties@volkshuisvesting.be).

Wat doen wij?
Wij controleren of uw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Is dat zo? Dan krijgt u een huurprijsvermindering. We sturen uw nieuwe huurprijs met de post of in een email.

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over het betalen van de huur?
Contacteer de dienst Klantenrelaties via 02 371 03 30 (kies 2) of klantenrelaties@volkshuisvesting.be. Samen zoeken we een oplossing.