Nieuwe huurprijsberekening vanaf 2020

Om uw huurprijs te berekenen, kijken we naar uw inkomen, uw gezin en de woning. De Vlaamse Regering veranderde op 1 januari 2020 de berekening van de huurprijs.

Wat veranderde er op 1 januari 2020?

3 elementen veranderden:

  1. Voor een energiezuinige woning betaalt u een energietoeslag
  2. De marktwaarde van uw woning bepalen we met een nieuw model
  3. We berekenen uw inkomen anders

Energiecorrectie

Als wij extra geld hebben geïnvesteerd om uw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruikt u minder energie voor verwarming en warm water. U bespaart zo ook op uw energiefactuur. 

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan. Dat bedrag komt bovenop de huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie. De energiecorrectie telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

Hoeveel toeslag betaalt u? Dat hangt af van de hoeveelheid energie die u minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels van de Vlaamse Regering. 

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Zo is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat u bespaart op uw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Uw huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van uw woning. Dat is de prijs die de woning zou hebben op de private markt.

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van uw woning met een model. Dat model is de 'sociale huurschatter'. Hoe bepalen we met dat model de waarde van uw woning? We kijken naar veel elementen zoals de ligging, het aantal slaapkamers en het bouwjaar. Zo kunnen we een correct bedrag op de waarde van uw woning plakken.

Hoe bepalen we het inkomen?

Vanaf januari 2020 tellen we het inkomen op van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Meerderjarige inwonende familieleden tot de derde graad met een ernstige handicap krijgen een vermindering van €11.510,61. Heeft u meerderjarige kinderen voor wie u kinderbijslag krijgt? Het inkomen van die kinderen tellen we niet mee.

Vanaf 1 januari 2020 kijken we naar uw inkomen van het jaar waarop uw laatste aanslagbiljet betrekking heeft. Dit is niet altijd voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Dat inkomen noemen we het referentie-inkomen.

Hebben u en uw gezin geen referentie-inkomen? Dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Wat verandert niet?

Als u en uw gezin meer verdienen dan de inkomensgrens, dan betaalt u een beetje extra. Dat extra bedrag heet de 'solidariteitsbijdrage'. Die blijft bestaan.

Niet alleen uw inkomen bepaalt uw huurprijs. Soms heeft u ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan. 

U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (de basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Heeft u nog vragen over deze veranderingen?

Aarzel dan niet om onze dienst Klantenrelaties te contacteren via 02 371 03 30 (kies 2) of klantenrelaties@volkshuisvesting.be