Tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij ons huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar. 

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na: 

  • Is uw inkomen niet te hoog? Uw  gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
  • Is uw woning niet te groot? U mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

 

Is het antwoord 2 keer nee? Dan mag u nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. We verlengen uw contract dus met 3 jaar.

Is uw inkomen wel te hoog of is de woning wel te groot? Dan doen we extra controles. U moet dan misschien verhuizen of misschien moeten we de huurovereenkomst stopzetten. 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was u al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan houdt u het huurcontract van onbepaalde duur. 

Verhuist u naar een andere woning van onze maatschappij? Dan houdt u ook uw huurcontract. Of renoveren we uw woning en verhuist u daarom naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij? Ook dan houdt u uw huurcontract.

Dit geldt niet:

  • als u uit eigen keuze verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 
  • als een inwonend gezindslid apart wil huren. Hij/zij is dan een nieuwe huurder en krijgt (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.