Verandering huurprijs door ernstige handicap

Vanaf 1 januari 2020 berekenden we uw huurprijs anders. Woont er familie met een ernstige handicap bij u? Dan telde vanaf 1 januari zijn/haar inkomen mee en was uw huurprijs hoger.  

Dit veranderde in april opnieuw. Hierdoor is uw huurprijs opnieuw lager. Dit gebeurt op twee manieren. 

Wat veranderde?

Inkomen van familie met een ernstige handicap

Woont er familie met een ernstige handicap bij u? Dan telt hun inkomen nu niet meer mee, of maar een deel ervan.

Het gaat over:

  • uw ouders, grootouders en overgrootouders
  • uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
  • uw broers en zussen 
  • jouw ooms, tantes, neven en nichten (namelijk kinderen van broers en zussen)

Het referentie-inkomen van deze familieleden is de IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming). 

  • Is dit inkomen gelijk aan of lager dan 11.510,61 euro? Dan telt het inkomen niet mee. 
  • Is dit inkomen hoger dan 11.510,61 euro? Dat telt alleen het bedrag erboven mee. 

Dubbele gezinskorting 

U krijgt nu voor deze familieleden ook een dubbele gezinskorting. Dit geldt alleen als u nog geen kinderbijslag kreeg voor hen. Dit is nieuw. Want voor 1 april 2020 kreeg u wel een dubbele gezinskorting voor ernstig gehandicapte kinderen voor wie u kinderbijslag krijgt. 

Heeft nog vragen over deze veranderingen?

Aarzel dan niet om onze dienst Klantenrelaties te contacteren op 02 371 03 30 (kies 2) of via klantenrelaties@volkshuisvesting.be.