Ik wil een andere woning huren

Je woont bij ons, maar je wilt graag verhuizen. Dan mag je een andere woning vragen. Dat noemen we een ‘mutatie’. 

Je vult hiervoor documenten in en schrijft je zo opnieuw in als kandidaat-huurder. Je komt op de gewone wachtlijsten terecht.

Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

  • Ja, je hebt voorrang als je wilt verhuizen omdat je gezinssamenstelling groter is geworden door adoptie, pleegzorg, geboorte of vooraf gemelde gezinshereniging én je huidige woning niet meer is aangepast aan de nieuwe situatie. 
  • Ja, je hebt voorrang als je wilt verhuizen omdat je woning te groot is geworden. Door het vertrek van andere gezinsleden is jouw woning niet meer aangepast aan de huidige gezinssamenstelling.
  • Ja, soms heb je voorrang op basis van specifieke voorrangsregels die ook voor jou gelden. Informeer je hierover bij ons.
  • In alle andere gevallen heb je geen voorrang.