Hoeveel huur betaal ik vanaf 1 januari 2020?

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar uw inkomen, uw gezin en de kwaliteit van de woning. 

De formule is: 
Inkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

Wat veranderde er op 1 januari 2020?

Er zijn drie elementen die veranderden:

  1. Voor een energiezuinige woning betaalt u een energietoeslag
  2. De marktwaarde van uw woning bepalen we met een nieuw model
  3. We berekenen uw inkomen anders

Energiecorrectie

Als wij extra geld hebben geïnvesteerd om uw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruikt u minder energie voor verwarming en warm water. U bespaart zo op uw energiefactuur. 

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan. Dat bedrag komt bovenop de huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie. De energiecorrectie telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

Hoeveel toeslag betaalt u? Dat hangt af van de hoeveelheid energie die u minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels van de Vlaamse Regering. 

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Zo is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat u bespaart op uw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Uw huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van uw woning. Dat is de prijs die de woning zou hebben op de private markt.

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van uw woning met een model. Dat model is de 'sociale huurschatter'. Hoe bepalen we met dat model de waarde van uw woning? We kijken naar veel elementen zoals de ligging, het aantal slaapkamers en het bouwjaar. Zo kunnen we een correct bedrag op de waarde van uw woning plakken.

Hoe bepalen we het inkomen?

Vanaf 1 januari 2020 tellen we het inkomen op van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Meerderjarige inwonende familieleden tot de derde graad met een ernstige handicap krijgen een vermindering van €11.510,61. Heeft u meerderjarige kinderen voor wie u kinderbijslag krijgt? Het inkomen van die kinderen tellen we niet mee.

Vanaf 1 januari 2020 kijken we naar uw inkomen van het jaar waarop uw laatste aanslagbiljet betrekking heeft. Dit is niet altijd voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Dat inkomen noemen we het referentie-inkomen.

Hebben u en uw gezin geen referentie-inkomen? Dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Wat verandert niet?

Als u en uw gezin meer verdienen dan de inkomensgrens, dan betaalt u een beetje extra. Dat extra bedrag heet de 'solidariteitsbijdrage'. Die blijft bestaan.

Niet alleen uw inkomen bepaalt uw huurprijs. Soms heeft u ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan. 

U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (de basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Voor gezinsleden met een ernstige handicap krijgt u een korting van 11.510,61 euro.

Heeft u nog vragen over deze veranderingen?

Aarzel dan niet om onze dienst Klantenrelaties te contacteren via 02/371.03.30 (kies 2) of klantenrelaties@volkshuisvesting.be

Gezinskorting

U krijgt een korting van 19 euro per kind of persoon ten laste. Deze korting op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont uw kind bij uw ex-partner, maar verblijft het vaak in de sociale woning? Dan halveren we de korting. Elke partner krijgt dan de helft.

We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Woont een meerderjarig familielid tot de derde graad met een ernstige handicap in de sociale woning? Ook dan verdubbelen we de korrting.

Patrimoniumkorting

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die de woning zou hebben op de private huurmarkt.

Hoe lager de huurprijs van de woning op de private huurmarkt, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Soms betaalt u elke maand bovenop de huur nog extra kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

Vermindering onroerende voorheffing

Heeft u 2 kinderen of meer ten laste? Of is iemand van uw gezin ernstig gehandicapt? Dan komt u misschien in aanmerking voor de vermindering van de onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlbelasting die wij als eigenaar betalen.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. U krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. 

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).