Tijdelijk huurcontract

1 maart 2017 veranderde de wet. Vanaf 1 maart 2017 zijn sociale huurcontracten tijdelijk. Wie nu bij ons huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar. 

Wat na 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na: 

  • Is uw inkomen te hoog? Het inkomen van uw gezin mag maximaal 25% hoger zijn dan de inkomensgrens. 
  • Is je woning niet te groot? U mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Is het antwoord op die 2 vragen nee? Dan mag u nog 3 jaar in de woning blijven.. Uw contract wordt dus met 3 jaar verlengd.

Is het antwoord op 1 of 2 vragen ja? Dan doen we extra controles. U moet dan misschien verhuizen of misschien moeten we uw huurcontract stoppen. 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was u al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan verandert er niets. U houdt uw huurcontract van onbepaalde duur.