Mijn gezin verandert

Verandert uw gezin? Laat het ons binnen de maand weten. Dan passen we uw aanvraag aan. 

Mijn gezin wordt groter of kleiner

U krijgt een kindje, iemand komt bij u wonen of iemand verlaat uw gezin? Laat het ons weten: bel 02 371 03 30 (kies 2) of mail klantenrelaties@volkshuisvesting.be. Een grotere of kleinere woning past misschien beter voor uw gezin.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

U hebt samen met uw partner 1 inschrijvingsnummer. U wil niet meer samen ingeschreven blijven? Of u wil niet meer samen kandidaat zijn?

Dan heeft u 2 keuzes: 

  • 1 persoon blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst. 
  • U wil allebei kandidaat blijven. Dan houdt de persoon die aangeduid was als referentiehuurder het inschrijvingsnummer. De andere persoon krijgt een nieuw inschrijvingsnummer.

 

Een voorbeeld:

Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2019. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2019. 
Ze gaan uit elkaar. Ze willen allebei nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder. Dus zij houdt het inschrijvingsnummer (20190805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer. In dat nummer zit de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer (x) van die dag. Dus dat ziet er zo uit: 20191015x.