Inkomen

Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen,
 • afzonderlijk belastbaar inkomen,
 • IVT (tegemoetkoming voor personen met een handicap),
 • leefloon
 • en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of uit een Europese of internationale instelling.

 

Welk inkomen telt mee?

 • Het inkomen van de toekomstige referentiehuurder
 • en van de persoon met wie hij of zij getrouwd is,
 • of van de persoon met wie hij of zij wettelijk samenwoont
 • of  van zijn feitelijke partner als die mee in de sociale woning gaat wonen.

 

We kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen hoger is dan de inkomensgrens of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag uw inkomen zijn?

Het maximale inkomen in 2021:

uw gezinstype

geïndexeerde inkomensgrens 2021

alleenstaande

25.557 euro

alleenstaande met handicap

27.698 euro

iedere andere persoon zonder kinderen

38.335 euro

verhoging per persoon ten laste*

2.143 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op uw adres is ingeschreven en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • uw kind dat regelmatig bij u verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.
   

Zit u in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar uw actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van uw meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdient u nu minder? Dan kijken we naar uw inkomen van minstens drie van de laatste zes maanden.