Inschrijving in register

U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. U heeft dus een domicilie-of referentieadres.

Het is niet genoeg om ingeschreven te zijn in het wachtregister.