Ik aanvaard de woning

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Hebben wij u een koopwoning toegewezen? Dan vragen we u om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In dat document belooft u officieel om de woning aan te kopen.

Bij de ondertekening van de belofte van aankoop, betaalt u ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.569 euro voor sociale koopwoningen.

Daarna brengt u de lening in orde.         

Verkoopakte en kosten 

Ondertekende u de belofte van aankoop? Dan nodigen we u uit om de verkoopakte te ondertekenen. U moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. 

Koopt u uiteindelijk de woning toch niet? Dan krijgt je deze waarborg niet volledig terug, tenzij u overmacht kan aantonen.

Plichten sociale woning

Koopt u een sociale woning, dan moet u 20 jaar in de woning wonen.

Die 20 jaar start op de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

In die 20 jaar mag u de woning niet verhuren of er een 'zakelijk recht op afstaan', ook niet aan een erfgenaam. Wat betekent het verbod om een zakelijk recht af te staan? U mag de woning bijvoorbeeld niet verkopen, schenken, in erfpacht geven, …

U mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Overlijdt u vóór het het einde van de 20 jaar? Dan moet een erfgenaam de verplichtingen blijven naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

Wat als u of uw erfgenamen deze verplichtingen niet naleven? Dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning terug te kopen (wederinkoop).