Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

 

Ja, dat kan.

 

U krijgt uw inschrijvingsgeld terug in deze situaties:

  • U koopt een sociale woning of bouwgrond.
  • U vraagt zelf dat we u schrappen. U stuurt ons hiervoor een brief, email (info@volkshuisvesting.be) of komt langs tijdens de openingsuren.
  • U voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde als wij u een woning aanbieden.
  • U voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde als wij onze registers actualiseren.


U krijgt uw inschrijvingsgeld niet terug in deze situaties:

  • U antwoordt niet of te laat op een (aangetekende) brief over de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. U wordt niet geschrapt als u overmacht aantoont.
  • U weigert het aanbod van een woning of bouwgrond. U wordt niet geschrapt als u een gegronde reden aantoont voor uw weigering. U wordt ook niet geschrapt als u hebt geweigerd om een wederingekochte woning aan te kopen.
  • U aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen.
  • U hebt bij uw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.