Mijn plaats in het register

Plaatsnummer

U bent kandidaat voor een sociale woning of bouwgrond in een bepaalde gemeente of deelgemeente. 

Nu moet u wachten tot u aan de beurt bent om een woning of bouwgrond van uw keuze te kunnen kopen. Elke keer als wij een woning of bouwgrond verkopen, schuift u omhoog in het register. 

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang u nog moet wachten tot u aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Wel kan u bij ons navragen op welke plaats u staat. Bel ons op 02 371 03 30 (kies 5).

Actualisatie van de wachtlijst

Minstens in de oneven jaren (2021, 2023, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of uw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.