Eigendom

Voor een koopwoning moet u voldoen aan voorwaarden rond eigendom. U mag:

  • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
  • geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
  • geen woning of bouwgrond hebben die u (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
  • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is een uitzonderlijk mogelijk:

  •  U hebt uw woning of bouwgrond samen met 1 van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
  • U gaf uw woning of bouwgrond samen met 1 van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
  • Via schenking of erfenis kreeg u of uw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
  • Via schenking of erfenis kreeg u of uw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
  • Uw woning of de woning van uw gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.
  • Uw woning of de woning van uw gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Informeer u over deze uitzonderingen bij ons (bel 02 371 03 30 en kies 5)  of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).