Inkomen

Uw inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' en de 'afzonderlijke belastbare inkomsten' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Ook het inkomen van de andere personen die mee verhuizen telt mee Er zijn wel uitzonderingen. Die leest u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voor we uw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondsheidsindex.

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2021 niet lager zijn dan 9.817 euro, en mag niet hoger zijn dan de bedragen in de tabel hieronder.

uw gezinstype

geïndexeerde inkomensgrens 2021

alleenstaande zonder persoon ten laste

39.229 euro

alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

43.146 euro

alle andere situaties:

per persoon ten laste verhogen met:

58.837 euro

3.917 euro

Inkomensgrens kopen (pdf - 46,6 kB)