Schriftelijk aanbod

Voldoet u aan de voorwaarden voldoet en is uw woning goedgekeurd? Dan keurt de VMSW uw aanvraag voor een lening goed.

U ontvangt dan een brief met het schriftelijk aanbod en een Europees standaard informatieblad (ESIS). Dit ontvangt u binnen de maand nadat uw leningsdossier volledig is.

U ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar de VMSW, niet naar onze maatschappij. Als de VMSW dit ontvangt, dan bezorgen zij alle documenten aan de notaris om de akte voor te bereiden.