Rentevoet

De debetrentevoet op uw Vlaamse Woonlening is momenteel vast.

Uw rentevoet ligt altijd minimaal tussen 1,60% en 2,00%, afhankelijk van de duurtijd van uw lening.

U kan de rentevoet nooit onderhandelen. 

Voor een precieze berekening kan u een afpraak maken op 02 371 03 30 (kies 5).