Plichten

Bij een Vlaamse Woonlening heeft u 3 belangrijke plichten:

  • u moet de woning zelf bewonen en u moet zich er domiciliëren binnen de twee jaar na het verlijden van de akte. 
  • u hebt tijdens de hele looptijd van uw lening een brandverzekering
  • u leent verplicht voor noodzakelijke werken, als de schatter dit nodig vindt om te voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Deze eerste twee verplichtingen gelden zolang de lening loopt. Meer informatie leest u op de website van de VMSW.