Financiële draagkracht

We kijken of u financieel in staat bent om maandelijks af te betalen. Dat heet de financiële draagkracht. U moet nog genoeg geld overhouden om uw gezin te onderhouden en om van te leven, nadat uw leningsbedrag maandelijks van uw rekening gaat. 

Het bedrag dat u moet overhouden, bedraagt momenteel 870 euro.

Deze financiële draagkracht hangt ook samen met de duurtijd van uw lening, want het maandgeld daalt als u de lening over een langere termijn afbetaalt.

Op de website van de VMSW leest u welke inkomsten en uitgaven we meetellen om uw financiële draagkracht te berekenen en welke niet.