Verblijf in België

U moet langdurig in België kunnen verblijven.

Dat wil zeggen dat u geen Vlaamse Woonlening kan aanvragen als u:

  • niet of maximaal drie maanden in België mag verblijven
  • nog een lopende verblijfsprocedure hebt
  • alleen beschikt over een visum.