Waarvoor kan ik lenen? 

U kan een lening krijgen:

 • om een sociale koopwoning te kopen
 • om een woning te kopen (ook een koop op plan is mogelijk)
 • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om een woning te behouden na een echtscheiding of relatiebreuk (uitsluitend in deze gevallen kan ook een financiering van een bestaande hypothecaire lening).

Of u effectief kan lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor u wil lenen.

Waarvoor kan ik niet lenen?

U kan niet lenen voor:

 • een commercieel pand, bijvoorbeeld een winkelruimte
 • vakantiehuisjes of weekendverblijven
 • woonboten
 • ruimtes zonder woonfunctie, bijvoorbeeld een garage, tuin, …
 • de bouw van een woning (hieronder valt ook 'sleutel op de deur')
 • de aankoop van een bouwgrond
 • de herfinanciering van een lening (dit kan enkel bij relatiebreuk)
 • bepaalde ‘renovaties’ zoals afbraakwerken, verfraaiingswerken, …

Op de website van de VMSW leest u hierover meer.