Overdracht lening naar het Vlaams Woningfonds

Sinds 1 januari 2023 lopen alle leningen via het Vlaams Woningfonds, ook de bijkomende leningen via wederopname en onze bestaande leningen.

Had u een lening bij de VMSW? Dan beheert het Vlaams Woningfonds deze lening sinds 2023. Aan uw lening wijzigt er niets. Het Vlaams Woningfonds verstrekt volledige dezelfde leningen aan dezelfde voorwaarden als de VMSW.