Wederopname

Een wederopname van het kapitaal is mogelijk onder de door het Vlaams Woningfonds vastgestelde voorwaarden, zijnde onder meer:

  • op het ogenblik van de vraag tot wederopname voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een bijzondere sociale lening bij het Vlaams Woningfonds;
  • voldoende kapitaal te hebben terugbetaald op het lopende krediet.