Actualisatie van de wachtlijst

We actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2021, 2023, 2025). 

We vragen dan aan elke kandidaat-huurder of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Wie niet (op tijd) reageert op de brief schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van uw kandidatuur

In onze brief vragen we of u nog altijd een sociale woning bij ons wil huren. Ook vragen we u om te bewijzen dat u nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Het is heel belangrijk dat u op deze brief antwoordt.

Als u binnen de maand niet antwoordt, dan krijgt u een nieuwe brief. Beantwoordt u deze brief ook niet binnen de 15 dagen? Dan bent u niet meer ingeschreven voor een woning. 

Opnieuw inschrijven

U reageerde niet op onze brieven, maar wil toch kandidaat blijven? Dan moet u opnieuw inschrijven. U komt dan opnieuw onderaan op de wachtlijst.

Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.