Basistaalvaardigheid Nederlands

Als u bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. 
 

Na één jaar sociaal huren moet u Nederlands kunnen spreken en begrijpen (minimum niveau A1). Sinds 1 november 2017 is dat een wettelijke verplichting.

Bij uw inschrijving controleren we of u voldoende Nederlands spreekt.

Dat gebeurt zo:

  • In een gesprek merken we zo dat u Nederlands spreekt en begrijpt.
  • Of we kijken het na in de Kruispuntbank Inburgering.
  • Of u kan ons een bewijs van taalkennis Nederlands geven van een erkende organisatie.
  • Of u slaagt voor een mondelinge taaltest in ons kantoor.

Kent u bij uw inschrijving nog niet voldoende Nederlands? 

Dan moet u Nederlandse les volgen. Medewerkers van het Agentschap voor Integratie en Inburgering vinden voor u de juiste school.

 

Bij de ondertekening van de huurovereenkomst controleren we opnieuw of u voldoende Nederlands spreekt.

Wat als u na 1 jaar huur niet voldoende Nederlands spreekt?

Dan moeten wij dit melden aan de toezichthouder van de Vlaamse overheid. Die kan na een aanmaning en ingebrekestelling een geldboete opleggen tussen €25 en €25.000. De toezichthouder zal u maximum 1 jaar extra tijd geven om Nederlands te leren.