Basistaalvaardigheid Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. 

Je en je partner moeten bewijzen dat jullie Nederlands spreken of dat jullie de taal willen leren. 

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau A1).

Bij uw inschrijving controleren we of u voldoende Nederlands spreekt.

Dat gebeurt zo:

  • In een gesprek merken we zo dat u Nederlands spreekt en begrijpt.
  • Of we kijken het na in de Kruispuntbank Inburgering.
  • Of u kan ons een bewijs van taalkennis Nederlands geven van een erkende organisatie.
  • Of u slaagt voor een mondelinge taaltest in ons kantoor.

Kent u bij uw inschrijving nog niet voldoende Nederlands? 

Dan moet u Nederlandse les volgen. Medewerkers van het Agentschap voor Integratie en Inburgering vinden voor u de juiste school.

 

Bij de ondertekening van de huurovereenkomst controleren we opnieuw of u voldoende Nederlands spreekt.

Wat als u na 1 jaar huur niet voldoende Nederlands spreekt?

Dan moeten wij dit melden aan de toezichthouder van de Vlaamse overheid. Die kan na een aanmaning en ingebrekestelling een geldboete opleggen tussen €25 en €25.000. De toezichthouder zal u maximum 1 jaar extra tijd geven om Nederlands te leren.