Eigendom

U kan niet inschrijven als u een woning of bouwgrond volledig of een deel ervan

  • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
  • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

 

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, of die er wettelijk mee samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Bracht u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan u ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

  • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. 
  • Uw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
  • U hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
  • U hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
  • U verliest het beheer van uw woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
  • U hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
  • U hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.