Krijg ik voorrang?

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als u inschrijft, komt u dus na de persoon die voor u inschreef. Voorbeeld: u bent ingeschreven op plaats 100, dan komen de 99 personen voor u eerst aan de beurt voor een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijgt u voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.

Voorrangsregels

U leest hier de belangrijkste voorrangsregels:

1.    Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. We verhuren deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben. 

2.    Huurders wonen te klein of te groot

Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de 'rationele bezetting'. Dat wil zeggen dat de grootte van de woning niet goed afgestemd is op het aantal bewoners en hun fysieke mogelijkheden. 

U huurt al een sociale woning bij ons. De woning is nu te klein voor uw gezin. Dan krijgt u voorrang om te verhuizen naar een grotere woning.

Wanneer is een woning te klein? Dat bepaalt de wet. Het zijn de minimale bezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode.  

Is uw woning te klein geworden voor uw gezin en wil u verhuizen? Dan moet u aan een aantal regels voldoen.

 • Gezinshereniging: het kan zijn dat uw woning te klein is geworden omdat een deel van uw gezin uit het buitenland bij u komt wonen. U kan dan enkel met voorrang verhuizen naar een grotere woning als u vooraf aan ons meldde dat u een gezinshereniging plande. Als wij niet wisten dat een deel van uw gezin nog in het buitenland was, kan u geen voorrang krijgen. U kan wel opnieuw inschrijven met het hele gezin voor een grotere woning, maar dan zonder voorrang.
 • Meerderjarige personen: het kan zijn dat uw woning te klein is geworden omdat er tijdens uw huurovereenkomst meerderjarige personen zijn komen bijwonen. In dit geval krijgt u ook geen voorrang. u kan wel opnieuw inschrijven met uw hele gezin voor een grotere woning maar dan zonder voorrang.

U huurt al een sociale woning bij ons. De woning is nu te groot voor uw gezin. Dan krijgt u voorrang om te verhuizen naar een kleinere woning.

De basisregel is: er mag maximum één slaapkamer over zijn. Dat betekent dus dat een alleenstaande te groot woont vanaf drie slaapkamers, een koppel vanaf vier slaapkamers en een koppel met één kind vanaf vijf slaapkamers.

3.    Huurders moeten hun sociale (assistentie)woning verlaten

U huurt al een sociale woning bij ons. We verplichten u om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen: 

 • U huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of u huurt een ADL-woning. Maar de persoon voor wie de ADL-woning diende, woont er niet meer. 
 • U huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet meer in de woning.

U krijgt dan voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 

4.    Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure 

U bent een kandidaat-huurder. U werd benadeeld bij de toewijzing van een woning. De toezichthouder vond deze beslissing niet terecht. U krijgt dan voorrang voor een sociale woning. Of u kreeg geen nieuwe beslissing van ons binnen de 30 dagen nadat wij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen. Ook dan krijgt u voorrang.

5.    Kandidaat-huurders die hun private huurwoning moeten verlaten

U bent een kandidaat-huurder en huurt een private woning. U moet deze woning nu verlaten. De wet bepaalt dat u in uitzonderlijke omstandigheden voorrang kan krijgen. Denkt u dat u in zo een situatie zit? Neem dan contact op met onze dienst Klantenrelaties: 02 371 03 30 (kies 2) of klantenrelaties@volkshuisvesting.be.

6.    Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden

U bent kandidaat-huurder. Uw gezin is nog in het buitenland. U vroeg een gezinshereniging aan of bent dit van plan en meldde dit ook bij uw inschrijving. 
Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor uw hele gezin, maar uw gezin is nog niet in België. Dan krijgt u nu voorrang om te verhuizen naar een woning die past voor uw huidige situatie.

7.    Kandidaat-huurders in één van de volgende situaties:

 • De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast. 
 • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard*.
 • De woning kreeg een conformiteitsonderzoek, had gebreken en kreeg strafpunten.

*Opgelet: in deze situatie krijgt u niet automatisch voorrang. U moet voldoen aan zes voorwaarden. Vraag ernaar bij onze dienst Klantenrelaties: 02 371 03 30 (kies 2) of klantenrelaties@volkshuisvesting.be.

8.    Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is

Deze kandidaat-huurder krijgt ook voorrang voor een sociale woning.

 

Uitzonderlijke situaties

In uitzonderlijke situaties kunnen we afwijken van de regels van voorrang en volgorde op de wachtlijst. 

 • We renoveren een sociale woning en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een OCMW of erkende dienst vraagt onderdak voor kwetsbare personen zoals
  • ​een dakloze
  • een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen
  • een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen
 • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omtandigheden kan inroepen.