Dossierkost

U betaalt een dossierkost van 100 euro als voorschot bij de leningsaanvraag. 

Op de dag dat u die kost betaalt, leggen we alle voorwaarden vast: uw gezinstoestand van die dag, de marktrentevoet van die dag en meest recente belastbaar inkomen zoals dat gekend is bij de belastingdienst die dag. Deze dag wordt de referentiedatum.

U krijgt de 100 euro terugbetaald als u het kredietaanbod weigert of als de VMSW uw leningsaanvraag afkeurt.