Schatting

Een schatter van de VMSW komt de woning bekijken om de waarde vast te stellen. Dat is de schatting.

Als u renovatiewerken uitvoert, komt de schatter tijdens de werken op een plaatsbezoek. 

De schattingen en plaatsbezoeken zijn altijd gratis. De bezoeken zijn kort en dus geen grondige technische expertise van de woning.

Verzamel de nodige documenten voor de schatting

Vooraf moet u aan onze maatschappij deze documenten bezorgen:

  • een uittreksel uit de kadastrale legger, waarop het bouwjaar en de grondoppervlakte staat. Deze informatie kan u opzoeken via www.kadaster.be. Soms krijgt u de informatie ook van de verkoper van uw toekomstige huis.
  • een schets per verdieping met (ongeveer) de juiste afmetingen
  • het verkoopcompromis (bij openbare verkoop moet de verkoop definitief zijn)
  • het ramend bestek met daarin de uit te voeren werken, als die er zijn: voor renovatiewerken kan u dat document bij ons opvragen. 
  • een foto van de voorgeven van de woning

Bij een appartement zorgt u ook voor:

  • twee uittreksels uit de kadastraal legger: één voor de grond en één voor het appartement
  • een bewijs van het aandeel in de gemene delen (staat in de basisakte of in het verkoopcompromis)

Hoe een schatting verloopt, leest u op de website van de VMSW.

Na de schatting

Na de schatting ontvangt u van de VMSW een brief waarin staat of de woning voldoet aan de maximale verkoopvoorwaarden. In die brief staan ook de bedragen die u maximaal kan lenen en of u verplicht bent tot noodzakelijke verbouwingswerken.

Na de schatting en het technisch dossier, volgt het administratief dossier. Dat bevat de resterende documenten zoals een verklaring over het onroerende goed, een kostenraming van de notaris, … In deze fase worden ook de verzekeringen zoals brand en schuldsaldo in orde gebracht.