Maandelijkse aflossing

U betaalt maandelijks het verschuldigde maandbedrag (kapitaal en interest) zoals u dat in de aflossingstabel vindt. U betaalt rente op het al opgenomen en nog niet terugbetaalde kapitaal.

Over hoe en wanneer de maandelijkse aflossing moet gebeuren, leest u meer op de website van de VMSW.