Eerste betaling

Kort na het ondertekenen van de akte bij de notaris, ontvangt u een domiciliëringsopdracht van de VMSW. Dit wil zeggen dat u de VMSW de toelating geeft om het bedrag maandelijks van uw bankrekening te halen. U bezorgt de domiciliëringsopdracht ingevuld en ondertekend terug.

U kan kiezen om de betaling te laten doorgaan 10 dagen voor de vervaldag, op de vervaldag zelf of 10 dagen na de vervaldag.

Staat er niet genoeg geld op uw rekening, dan doet de VMSW na 10 dagen opnieuw een inningspoging. U moet dus niet zelf storten, maar wel zorgen voor voldoende geld op uw rekening.

Bijvoorbeeld:
U tekent jouw akte op 7 oktober. De 7de van de maand is telkens uw vervaldag. Stel dat u ervoor kiest om 10 dagen na de vervaldag te betalen, omdat u dan zeker bent dat uw inkomen op je rekening staat. Dan zal de eerste betaling eraf gaan op 17 november.